Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

činnost sluneční
angl: solar activity; slov: slnečná činnosť; něm: Sonnenaktivität f; fr: activité solaire f; rus: солнечная активность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: