Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

album oblaků
slov: album oblakov; něm: Wolkenatlas m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: