Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

číslo Pecletovo
bezrozměrná charakteristika používaná v teorii přenosu tepla v tekutině (v meteorologii ve vzduchu). Je definována výrazem
Pc=lVa,
kde l značí vhodně zvolenou délku, V charakteristickou rychlost a a je koeficient teplotní vodivosti. Pecletovo číslo lze též vyjádřit jako součin čísla Reynoldsova a čísla Prandtlova. Viz též kritéria podobnostní.
angl: Peclet number; slov: Pecletovo číslo; něm: Peclet-Zahl f; fr: nombre de Péclet m; rus: число Пекле  1993-a1
podpořila:
spolupracují: