Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čistota ovzduší
angl: air quality; slov: čistota ovzdušia; něm: Reinhaltung der Luft f; fr: qualité de l'air f; rus: чистота атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: