Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

členitost reliéfu zemského povrchu
variabilita nadmořských výšek, případně i jiných vlastností orografie v určité oblasti. Uplatňuje svůj vliv ve všech měřítkách rozlišovaných v rámci kategorizace klimatu.
angl: variability of terrain, variability of the earth's surface; slov: členitosť reliéfu zemského povrchu; něm: Gliederung der Erdoberfläche f; fr: rugosité de surface f, rugosité surfacique f; rus: расчленение рельефа земной поверхности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: