Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čtyřicítky řvoucí
populární námořnický výraz pro bouřlivou oblast oceánů jižně od 40° j. š. se silnými a značně stálými západními větry mírných šířek. Obdobnými výrazy jsou padesátky zuřící a šedesátky ječící.
angl: roaring forties; slov: ručiace štyridsiatky; něm: brüllende Vierziger m/pl; fr: quarantièmes rugissants pl; rus: ревущие сороковые  1993-a3
podpořila:
spolupracují: