Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dBZ
(decibel radarové odrazivosti) – jednotka radarové odrazivosti, používaná při radiolokaci především meteorologických cílů.
slov: dBZ; něm: Dezibel n, Dezibel n; fr: dBZ m; rus: децибел отражения (dBZ)  2014
podpořila:
spolupracují: