Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deformace fronty orografická
změna atmosférické fronty při jejím postupu přes orografickou překážku v důsledku rozdílného zpomalení postupu fronty v jejích různých úsecích. Deformuje se frontální čára a mění se i sklon frontální plochy, což se projevuje i v průběhu některých meteorologických prvků. Viz též sekluze.
angl: orographic deformation of front; slov: orografická deformácia frontu; něm: orographisch bedingte Deformation der Front f; fr: déformation (d'un front) orographique f; rus: орографическая деформация фронта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: