Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

děj ultrapolární
slov: ultrapolárny dej; fr: invasion d'air polaire f; rus: ультраполярное воздействие  1993-a1
podpořila:
spolupracují: