Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

délka charakteristická
slov: charakteristická dĺžka; něm: charakteristische Länge f; fr: longueur caractéristique f; rus: характерная длина  1993-a3
podpořila:
spolupracují: