Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

délka Moninova–Obuchovova
slov: Moninova a Obuchovova dĺžka; něm: Monin-Obuchov-Länge f, Monin-Obukhov-Länge f; fr: longueur de Monin-Obukhov f; rus: длина Монина- Обухова  2014
podpořila:
spolupracují: