Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

délka slunečního svitu
angl: duration of sunshine, sunshine duration; slov: dĺžka slnečného svitu; něm: Sonnenscheindauer f; fr: durée d'ensoleillement f, durée d'insolation f; rus: продолжительность солнечного сияния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: