Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den arktický
v Česku používaný charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty nejvýše –10 °C. Viz též ledový den.
slov: arktický deň  1993-a3
podpořila:
spolupracují: