Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den letní
mezinárodně rozšířený charakteristický den, v němž maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 25,0 °C nebo vyšší. Toto vymezení je užíváno v Česku i v dalších zemích, v mezinárodní komunitě se nicméně za letní den považuje teprve den s překročením této prahové hodnoty. Podmnožinou letních dní jsou horké, popř. velmi horké dny.
angl: summer day; slov: letný deň; něm: Sommertag m; fr: jour de chaleur m, jour chaud m; rus: летний день  1993-a3
podpořila:
spolupracují: