Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den se sněžením
den se srážkami, v němž bylo pozorováno sněžení, případně padaly sněhově krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť nebo krupky, ledové jehličky nebo sníh s deštěm. V některých zemích (např. v Německu) je definice zúžena na dny, kdy se vyskytly výlučně tuhé srážky, přičemž denní úhrn srážek dosáhl určitého minimálního prahu (např. 0,1 mm).
angl: snow day; slov: deň so snežením; něm: Schneetag m; fr: jour de neige m; rus: день со снегопадом, день со снегом  1993-a3
podpořila:
spolupracují: