Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den srážkový
angl: precipitation day, wet day; slov: zrážkový deň; něm: Niederschlagstag m; fr: jour de précipitation m; rus: день с осадками  1993-a1
podpořila:
spolupracují: