Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

depegram
Termín pochází z angl. zkratky pro teplotu rosného bodu D(ew)P(oint) a řec. γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“.
angl: depegram; slov: depegram; něm: Depegramm n; fr: dépégramme f; rus: депеграмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: