Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

depozice mokrá
depozice ve smyslu ukládání atm. příměsi na zemském povrchu, k níž dochází prostřednictvím atmoférických srážek, popř. hmotnost příměsi, která je tímto způsobem uložena na jednotku plochy za jednotku času. Rozlišujeme vertikální mokrou depozici, která vzniká následkem vymývání příměsí padajícími srážkami, a horizontální mokrou depozici, která je spojena s usazenými srážkami. Na rozdíl od suché depozice probíhá mokrá depozice epizodicky.
angl: wet deposition; slov: mokrá depozícia; něm: nasse Deposition f; fr: dépôt humide m; rus: влажные выпадения (осаждения, накопления)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: