Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deprese
obecně snížení, např. hodnoty meteorologického prvku. Bez přívlastku se termín používá jako syn. tlakové deprese.
Termín pochází z lat. depressio „stlačení, potlačení“, které je odvozeno od slovesa deprimere „stlačovat“ (z de „od, z“ a premere „tlačit, tisknout“).
angl: depression; slov: depresia; něm: Depression f; fr: dépression f; rus: депрессия, минимум  1993-a3
podpořila:
spolupracují: