Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deprese termická
oblast sníženého tlaku vzduchu vlivem termických příčin především nad přehřátou pevninou v létě. Viz též cyklona termická.
angl: thermal depression; slov: termická depresia; něm: thermisches Tief n; fr: dépression thermique f; rus: термическая депрессия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: