Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deprese závětrná
angl: lee depression; slov: záveterná depresia; něm: Leezyklone f; fr: dépression sous le vent f, thalweg orographique m; rus: подветренная депрессия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: