Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

desublimace
nesprávné označení fázového přechodu plynného skupenství vody - vodní páry na skupenství pevné - led, viz též depozice, sublimace.
Termín se skládá z lat. předpony de- „z, od“ a slova sublimace.
angl: desublimation; slov: desublimácia; něm: Resublimation f; fr: déposition f, condensation solide f, sublimation inverse f; rus: десублимация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: