Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

déšť
vodní srážky vypadávající z oblaků ve tvaru kapek o průměru větším než 0,5 mm nebo i menším, pokud jsou velmi rozptýlené. Viz též kapka dešťová, pól dešťů.
Termín pochází z praslovanského *dъždžь, jehož původ není jednoznačný.
angl: rain; slov: dážď; něm: Regen m; fr: pluie f; rus: дождь  1993-a1
podpořila:
spolupracují: