Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deště zenitální
angl: zenithal rains; slov: zenitálne dažde; něm: Zenitalregen m; fr: pluies zénithales f; rus: зенитальные дожди  1993-a1
podpořila:
spolupracují: