Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

déšť krajinný
zast. označení pro trvalý déšť.
angl: widespread rain; slov: krajinský dážď; něm: Landregen m; fr: pluie régionale f; rus: обложной дождь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: