Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

déšť mrznoucí
déšť, jehož kapky okamžitě mrznou při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, které nejsou uměle zahřívány nebo ochlazovány. Při mrznoucím dešti dochází buď k namrzání přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo slabě nad 0 °C, nebo k namrzání nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je výrazně záporná. Průvodním jevem mrznoucího deště je ledovka. V letecké meteorologii je místo „mrznoucí“ používáno adjektivum „namrzající“.
angl: freezing rain; slov: mrznúci dážď; něm: gefrierender Regen m; fr: pluie verglaçante f; rus: замерзающий дождь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: