Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

déšť přechlazený
déšť, tvořený přechlazenými vodními kapkami. Viz voda přechlazená.
angl: supercooled rain; slov: prechladený dážď; něm: unterkühlter Regen m; fr: pluie surfondue f; rus: переохлажденный дождь  1993-a1
podpořila:
spolupracují: