Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

detekce radarová
syn. radiolokace.
angl: radar detection; slov: rádiolokačná detekcia; něm: Radardetektion f; fr: radionavigation f, radiolocalisation f; rus: радиолокационное обнаружение  1993-b1
podpořila:
spolupracují: