Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diagram adiabatický
angl: adiabatic chart, adiabatic diagram; slov: adiabatický diagram; něm: Adiabatendiagramm n; fr: diagramme thermodynamique m; rus: адиабатная диаграмма, адиабатный график  1993-a1
podpořila:
spolupracují: