Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diagram radiační
angl: radiation chart; slov: radiačný diagram; něm: Strahlungsdiagramm n; fr: diagramme de rayonnement m, diagramme d'émission m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: