Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

díra vzdušná
v letecké terminologii zastaralý a nevhodný název pro intenzívní sestupné pohyby působené termickou i mechanickou turbulencí zejména nad členitým terénem.
angl: air-pocket; slov: vzduchová diera; něm: Fallbö f, Luftloch n; fr: poche d'air f; rus: воздушная яма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: