Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

divergence horizontální
angl: horizontal divergence; slov: horizontálna divergencia; něm: horizontale Divergenz f; fr: divergence horizontale f; rus: горизонтальная дивергенция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: