Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba ledová
syn. glaciál.
angl: glacial age; slov: doba ľadová; něm: Eiszeit f, Glazial n; fr: période glaciaire f, glaciation f; rus: ледниковая эпоха  1993-a2
podpořila:
spolupracují: