Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba meziledová
angl: interglacial, interglacial period; slov: medziľadová doba; něm: Interglazial n, Zwischeneiszeit f; fr: période interglaciaire f, interglaciation f; rus: интергляциал, интергляциальная фаза, межледниковый период  1993-a1
podpořila:
spolupracují: