Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba odběrová
syn. doba vzorkovací – délka časového intervalu, po který se v aerochemických měřeních odebírá jeden vzorek. Měření se pak vztahuje k celému časovému intervalu. V praxi se užívá 30 minut, 1 hodina, 24 hodin, nebo i více (týden, měsíc).
angl: sampling interval; slov: doba odberu; něm: Beprobungszeitpunkt m, Probenahmezeit f; fr: période d'échantillonnage f; rus: период отбора (проб)  1993-a2
podpořila:
spolupracují: