Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba poledová
viz holocén.
angl: postglacial age; slov: poľadová doba; něm: Postglazial n, Nacheiszeit f; fr: période Holocène f, période postglaciaire f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: