Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba roční
označení pro jednu ze čtyř klimatických sezon ve vyšších zeměp. šířkách.
slov: ročné obdobie; něm: Jahreszeit f; fr: saison f  2014
podpořila:
spolupracují: