Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba vzorkovací
slov: doba vzorkovania; fr: période d'échantillonnage f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: