Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dohlednost vertikální
největší vzdálenost, na niž pozorovatel vidí a identifikuje objekt ležící na vertikále nad ním.
angl: vertical visibility; slov: vertikálna dohľadnosť; něm: Vertikalsicht f; fr: visibilité verticale f; rus: вертикальная видимость  1993-b3
podpořila:
spolupracují: