Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doplněk sytostní
charakteristika vlhkosti vzduchu, která vyjadřuje, jaké množství vodní páry je třeba dodat do vzduchu, aby se stal nasyceným při konstantní teplotě. Většinou se definuje jako rozdíl tlaku nasycené vodní páry a skutečného tlaku vodní páry při dané teplotě, tzn. doplněk tlaku páry. Setkáme se však i s vyjádřením sytostního doplňku směšovacího poměru či měrné vlhkosti, který je stanoven při zachování teploty a tlaku vzduchu. Někdy se nesprávně zaměňuje za deficit teploty rosného bodu.
angl: saturation deficit; slov: sýtostný doplnok; něm: Sattigungsdefizit n; fr: rapport de mélange saturant m; rus: дефицит влажности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: