Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dóza Vidieho
slov: Vidieho dóza; něm: Vidie Dose f, Druckdose f; fr: capsule de Vidie f, capsule anéroïde f; rus: анероидная коробка, коробка Види, мембранная коробка  1993-a1
podpořila:
spolupracují: