Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dráha větru
délka křivky, kterou opisuje vzduchová částice za určitý časový interval.
angl: run of wind; slov: dráha vetra; něm: Windweg m; fr: trajectoire d'une parcelle d'air f; rus: пробег ветра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: