Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dropsonda
Termín pochází z angl. dropsonde, doloženého poprvé v odborném tisku v r. 1946. Skládá se z angl. slovesa drop „shodit, spustit“ a slova sonda.
angl: dropsonde; slov: dropsonda; něm: Dropsonde f; fr: dropsonde f; rus: сбрасываемый радиозонд  1993-a1
podpořila:
spolupracují: