Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

drosograf
registrátor množství rosy pracující zpravidla na váhovém principu. V ČR byly dříve používány drosografy jiného principu, jejichž deformačním čidlem byl konopný provázek. Drosograf umožňuje sledovat časový průběh nárůstu, popř. i vypařování rosy na umělých tělesech. Výsledky nesouhlasí přesně se stavem orosení porostů. Někdy se drosograf označuje nevhodným hybridním názvem rosograf.
Termín se skládá z řec. δρόσος [drosos] „rosa" a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: drosograph; slov: rosograf; něm: Drosograph m; fr: drosographe m; rus: росограф, самописец росы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: