Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

drosometr
syn. rosoměr.
Termín se skládá z řec. δρόσος [drosos] „rosa“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: drosometer; slov: rosometer; něm: Taumesser m, Drosometer m; fr: drosomètre m; rus: дрозомер, росомер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: