Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

druh fronty
angl: type of front; slov: druh frontu; něm: Frontenart f; fr: type de fronts m, types de fronts pl; rus: вид фронта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: