Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

druh srážek
označení jednotlivých srážkových jevů, např. déšť, přeháňka deště se sněhem, sněhová zrna, kroupy, rosa, ledovka. Druh srážek se uvádí v měsíčním výkazu meteorologických pozorování pomocí definovaných značek. Viz též klasifikace srážek.
angl: form of precipitation; slov: druh zrážok; něm: Niederschlagstyp, Niederschlagstyp m; fr: type de précipitations m; rus: вид осадков, тип осадков  2014
podpořila:
spolupracují: