Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

družice meteorologická kvazipolární
angl: near-polar orbiting meteorological satellite; slov: kvázipolárna meteorologická družica; něm: quasipolar-umlaufender Wettersatellit m; fr: satellite défilant héliosynchrone m, satellite défilant m, satellite à défilement m, satellite à orbite polaire m, satellite circumpolaire m; rus: квазиполярный метеорологический спутник  1993-a3
podpořila:
spolupracují: