Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

družice meteorologická stacionární
nepřesné (zkrácené) označení družice meteorologické geostacionární.
slov: stacionárna meteorologická družica; něm: geostationärer Wettersatellit m; fr: satellite météorologique stationnaire m; rus: геостационарные спутники  1993-a3
podpořila:
spolupracují: