Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dryline
slang. označení pro vlhkostní rozhraní.
Termín je přejat z angličtiny, vznikl v USA. Skládá se z angl. dry „suchý“ a line „čára“.
angl: dryline, dry line; slov: dryline; něm: dryline f; fr: front de point de rosée m, ligne sèche f; rus: сухая линия  2015
podpořila:
spolupracují: